Търсене в Публичен електронен регистър на издадените разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис) със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета по чл.10, ал.1 от Наредба № 1 от 12 март 2018 (№ 31)