Начало

Настоящият Портал за електронни регистри на МЗХ е създаден в резултат от изпълнението на проект за изграждане на информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация на Министерство на земеделието и храните – ИС „ЕРСА“.

Порталът е реализиран като уеб-модул на ИС „ЕРСА“ за представяне на публична информация от поддържаните в нея регистри. Данните в портала се публикуват автоматично.