In.stock.(JIA)
Регистър на признати организации и групи производители на земеделски продукти
Форма на сдружение Наименование Основание на празнаване Номер на заповед за признаване Дата на заповед за признаване Сектор на признаване Седалище и адрес на управление
1 Организация на производители (ОП) "Фермерско мляко" ООД Наредба 1 РД 09-201 26.03.2015 мляко и млечни продукти обл. Пловдив, общ. Раковски, с. Момино село, адр. ул. 23-та №28
2 Група производители (ГП) "Фрукталина" ООД Наредба 12 РД 09-772 30.10.2015 плодове обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, адр. ул. България 69
3 Организация на производители (ОП) "Яблена Натура и Партнърс" ООД Наредба 11 РД 09-599 18.08.2016 плодове обл. София, общ. Ботевград, гр. Ботевград, адр. площад "Саранск" № 2А
4 Група производители (ГП) „Росна китка“ ООД Наредба 12 РД 09-681 14.09.2016 мляко и млечни продукти обл. Сливен, общ. Твърдица, гр. Твърдица, адр. кв. Индустриален, Стопански двор
5 Група производители (ГП) „Карнобатско мляко“ ООД Наредба 12 РД 09-729 27.09.2016 мляко и млечни продукти обл. Бургас, общ. Карнобат, с. Добриново, адр. ПК 8477, с. Добриново
6 Организация на производители (ОП) "Обединени земеделци Димово" ООД Наредба 12 РД 09-746 30.09.2016 зърнено-житни и маслодайни култури обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово, адр. бл. "40 апартамента" вх. А, ет. 3, ап. 10
7 Група производители (ГП) „Шийп груп – 2016“ ООД Наредба 12 РД 09-990 15.12.2016 мляко и млечни продукти обл. Стара Загора, общ. Николаево, с. Нова махала, адр. ПК 6191; с. Нова махала
8 Група производители (ГП) „Китка – 2016“ ООД Наредба 12 РД 09-91 10.02.2017 мляко и млечни продукти обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адр. ул. Тодор Каблешков 11, ет.3, ап. 9
9 Организация на производители (ОП) "Веджи Фрост" ООД Наредба 11 РД 09-84 10.02.2017 зеленчуци обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, адр. ул. "Цанко Церковски" № 16,ет. 4
10 Организация на производители (ОП) "Сакар Мелон Фарм" ООД Наредба 11 РД 09-86 10.02.2017 плодове и зеленчуци обл. Хасково, общ. Свиленград, с. Левка, адр. с. Левка 6540
11 Група производители (ГП) „Блек Даймъндс Хербал Плант“ ООД Наредба 12 РД 09-89 10.02.2017 медицински и етеричномаслени култури обл. Хасково, общ. Свиленград, гр. Свиленград, адр. ул."Тунджа"№8, ап.2
12 Група производители (ГП) „Хари Агрогруп“ ООД Наредба 12 РД 09-85 10.02.2017 мляко и млечни продукти обл. Добрич, общ. Добрич - град, гр. Добрич, адр. бул. 25 Септември 42, ет. 2, офис 210
13 Група производители (ГП) „Северозапад 2016“ ООД Наредба 12 РД 09-83 10.02.2017 мляко и млечни продукти обл. Враца, общ. Мизия, с. Липница, адр. ул.ХРИСТО БОТЕВ 13
14 Група производители (ГП) „Делиорман Груп“ ООД Наредба 12 РД 09-77 10.02.2017 мляко и млечни продукти обл. Шумен, общ. Каолиново, гр. Каолиново, адр. ул. "Катюша" 8
15 Организация на производители (ОП) "Бългериан Органик Фуудс" ООД Наредба 12 РД 09-460 22.05.2017 мед и пчелни продукти обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, адр. ул. "Антим I" № 47, ап. 12
16 Група производители (ГП) „Бански картоф“ ООД Наредба 12 РД 09-594 02.08.2017 картофи обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, адр. ул. Уста Тодор №2Б
17 Организация на производители (ОП) "Фрут Логистик" ООД Наредба 11 РД 09-700 08.09.2017 плодове и зеленчуци обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, адр. бул. "Христо Ботев" №82, ет. 6, офис 601
18 Организация на производители (ОП) "Средецмилк" ООД Наредба 1 РД 09-819 19.10.2017 мляко и млечни продукти обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, адр. ул. "Димитър Кичев" № 5
19 Организация на производители (ОП) "Дунав плод" ООД Наредба 11 РД 09-816 19.10.2017 плодове обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адр. ул. "Силистра" №4, вх. Б, ет. 4, ап. 12
20 Група производители (ГП) „Консорциум Хербал ойл – Калиакра“ ООД Наредба 12 РД 09-970 20.12.2017 медицински и етеричномаслени култури обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, адр. ул. ГЕОРГИ КИРКОВ №1
21 Организация на производители (ОП) "Семеле" ООД Наредба 11 РД 09-50 22.01.2018 плодове и зеленчуци обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, адр. бул. "Христо Ботев" № 82, ет. 6, офис 607
22 Организация на производители (ОП) "Апис Мелифера България" ООД Наредба 12 РД 09-278 28.03.2018 мед и пчелни продукти обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, адр. ул. "Христо Ботев" № 39
23 Организация на производители (ОП) "Група Овощари Карнобат" ООД/ ОП Наредба 11 РД 09-314 04.04.2018 плодове обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, адр. ж.к. Промишлена зона "Север", ул. "13-та", №15
24 Организация на производители (ОП) "Хепи Фрутс" ООД/ ОП Наредба 11 РД 09-406 26.04.2018 плодове и зеленчуци обл. Пловдив, общ. Стамболийски, с. Ново село, адр. ул. "Ормана" № 1
25 Организация на производители (ОП) "Органик Бий продуктс" ООД Наредба 12 РД 09-456 16.05.2018 мед и пчелни продукти обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, адр. ул. „Хаджи Димитър” № 11
26 Организация на производители (ОП) "Зар груп" ООД Наредба 11 РД 09-534 07.06.2018 зеленчуци обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Обединение, адр. ул. "Първа" № 46
27 Група производители (ГП) „Добруджа 7“ ООД Наредба 12 РД 09-767 14.08.2018 месо и вълна обл. Стара Загора, общ. Казанлък, с. Ръжена, адр. ул. АХЕЛОЙ, № 6
28 Група производители (ГП) „Войводи 2018“ ООД Наредба 12 РД 09-764 14.08.2018 мляко и млечни продукти обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, адр. ул. Самуиловско шосе, № 22
29 Група производители (ГП) „Българска пшеница“ ООД Наредба 12 РД 09-765 14.08.2018 зърнено-житни и маслодайни култури обл. София, общ. Ботевград, с. Трудовец, адр. ул.Иван Вазов, № 3
30 Организация на производители (ОП) "Ривър милк" ООД Наредба 1 РД 09-772 16.08.2018 мляко и млечни продукти обл. Пловдив, общ. Калояново, с. Черноземен, адр. ул. "10-та" № 14 -А
31 Група производители (ГП) „Ники 2017“ ООД Наредба 12 РД 09-774 17.08.2018 месо и вълна обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адр. ул. "Сергей Румянцев" № 12, ет.2
32 Група производители (ГП) „Дружина млечна“ ООД Наредба 12 РД 09-810 31.08.2018 мляко и млечни продукти обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, адр. ул. Цар Иван Асен II 127
33 Група производители (ГП) „Хайдушко мляко“ ООД Наредба 12 РД 09-809 31.08.2018 мляко и млечни продукти обл. Сливен, общ. Твърдица, с. Сборище, адр. Стопански двор 1
34 Група производители (ГП) „Тракийско сдружение-мека пшеница“ ООД Наредба 12 РД 09-823 04.09.2018 зърнено-житни и маслодайни култури обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, адр. Район р-н Южен; ул. Братя Бъкстон, № 136
35 Организация на производители (ОП) "Съни Фрутс България" ООД Наредба 11 РД 09-400 22.04.2019 плодове и зеленчуци обл. София (столица), общ. София, гр. София, адр. ул. "Славянска" № 2
36 Организация на производители (ОП) "ГрийнФрут БГ" ООД Наредба 11 РД 09-401 22.04.2019 плодове обл. Бургас, общ. Поморие, с. Александрово, адр. землище с. Александрово, поземлен имот 002185, селскостопанска сграда ет.2
37 Организация на производители (ОП) "Бул ейпъл" ООД Наредба 11 РД 09-424 25.04.2019 плодове обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, адр. ул. „Васил Левски“ №47А, П.К. 4270
38 Организация на производители (ОП) "Агрекоселект" ООД Наредба 11 РД 09-426 30.04.2019 плодове и зеленчуци обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, адр. ул. „Добротич” № 12
39 Организация на производители (ОП) "Алл Брандс" ООД Наредба 11 РД 09-427 30.04.2019 зеленчуци обл. Русе, общ. Сливо поле, с. Голямо Враново, адр. ул. „Панайот Хитов” № 7